Tuesday, February 10, 2009

informatie Taiji en Qigong

Wat is Taiji( zeg taitsjiie ) en Qigong( zeg tsjiekoeng)?

Qi of chi is het Chinese woord voor levensenergie;

de kracht die stroomt in al wat leeft.
Gong of Kung betekent werk of; profijt verkregen door volharding.

Taiji of Tai Chi Quan betekent letterlijk; het hoogst bereikbare.
Qi is meetbaar, maar meer dan een kwantiteit; zoals zonlicht meer is dan een aantal fotonen en de wind meer is dan een verandering in luchtdruk.

Stress, zorgen en een ongezonde manier van leven laat Qi wegsijpelen

als we het lichaam als een accu zien, kunnen we deze leeg laten lopen,
op het zelfde peil laten of zorgen dat de accu steeds opgeladen wordt………..

Met een matige correcte beoefening van Taiji en Qigong kunnen we onze “accu” opladen,

ons reservoir van helende energie vergroten.

Een beoefenaar van Taiji en Qigong leert namelijk om Qi in beweging te brengen door de ademhaling, lichamelijke bewegingen en de wilskracht te gebruiken.
Taiji en Qigong verhoogt zo het zelf genezend vermogen, en geeft het gevoel een eigen bijdrage te leveren aan een goede gezondheid. We gaan er sterker van in onze eigen schoenen staan! Komen geestelijk EN lichamelijk meer in balans.

Qigong (of Chi Kung of Chi Gung) bestaat altijd uit eenvoudige series oefeningen die op het ritme van de eigen ademhaling herhaald worden. Dat maakt het een eenvoudig te volgen ontspannende bewegingsleer.

Bij Taiji werken we na een warming up van Qigong oefeningen aan een vastgestelde reeks van bewegingen een Taiji-vorm.
Een van de voordelen van Taiji is de verbetering van de lichaamshouding.
Deze vorm leren onthouden en eigen maken vraagt concentratie en oefening tot het hoogst bereikbare niveau voor ieder persoonlijk . In de vorm worden alle voordelen van de Qigong oefeningen benut om de Qi in het lichaam optimaal te sturen.

Taiji wordt ook wel schaduwboksen genoemd omdat in de moderne vormen nog altijd afgeleide bewegingen van de oude vechtstijl verborgen zijn. Het sturen van Qi gebruiken we hierbij echter alleen nog voor de eigen gezondheid.
Het lichamelijk voelen van de Qi kracht gaat zo ook de geestelijke kracht versterken.

Onsterfelijk zullen wij westerlingen er niet van worden, maar als onze levensduur verlengd en vooral de levensvreugde ermee verbeterd kan worden, geeft het ons een grote kracht in handen. En in lichaam en geest……

In de Qigong lessen is veel aandacht voor ontspanning en ademhalingsoefeningen.

Een groot deel hiervan kan zittend gedaan worden en dat maakt deze lessen zeer geschikt voor mensen met chronische aandoeningen of voor wie herstellend is van b.v. kanker.

Met zelfmassage technieken en specifieke Qigong oefeningen, uit allerlei stijlen, maar aangepast aan de persoon. Zo wordt het zelfherstellend vermogen aangesproken en de lichamelijke conditie versterkt.
Een daadwerkelijke eigen bijdrage aan een goede levens kwaliteit……………
*
*

Spontane beweging door gebruik van de aardekracht:
een natuurlijk fenomeen binnen Taiji en Qigong.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof we ons gemakkelijk hebben aangepast aan het hedendaagse leven.
De veranderingen in levensstijl en de langere werkdagen hebben echter een diepgaande invloed op het zelfregulerende vermogen van lichaam en geest. Vaak zijn deze lichaamsfuncties verzwakt.
Om gelijke tred te kunnen houden met de snelheid van het moderne leven is de mens mentaal vooral bezig met uiterlijke dingen en gebeurtenissen en er is vaak te weinig tijd om aandacht te besteden aan wat er van binnen gebeurt. Hierdoor zijn we dan niet langer in harmonie met onszelf en met onze omgeving.

Taiji/ Qigong biedt ons de mogelijkheid om dit natuurlijke evenwicht terug te vinden,
zowel op fysiek als op emotioneel vlak, door het leren gebruiken van spontane beweging.
Spontane beweging ontstaat door de aangeboren levenskracht (de DanTian kracht) te combineren met de natuurlijke krachten van de aarde.

Spontane beweging is een natuurlijk fenomeen van het leven.
Het is een intern zelfregulerend mechanisme voor een groot aantal lichamelijke functies en vindt continu plaats. De hartslag, de peristaltiek van de spijsverteringsorganen, ademhalen, geeuwen en met de ogen knipperen zijn allemaal voorbeelden van spontane beweging. We noemen dit onwillekeurige spontane bewegingen omdat we er geen controle over hebben.

Oefeningen met spontane beweging

Spontane beweging is niet altijd onwillekeurig. We kunnen spontane beweging ook opzettelijk opwekken om de werking van onze zelfregulerende mechanismen te verbeteren.
Een basiselement van de spontane beweging is de trilling van de lichaamscel.
Miljarden lichaamscellen bewegen onophoudelijk in alle richtingen en creëren daardoor verschillende frequenties in verschillende delen van het lichaam.
Ongezonde cellen in zieke delen vibreren met een andere frequentie dan gezonde cellen.
Door de vibratie van onze cellen te beïnvloeden, kunnen we de frequentie veranderen en regelen.
Op die manier kunnen we gunstige voorwaarden scheppen voor gezondheid en genezing.

Een andere essentiële component van spontane beweging is de vibratie van de aardekracht. Taiji/Qigong gebruikt verschillende staande en zittende houdingen om verbinding te maken met de aardekracht.

De dubbele vicieuze cirkel; een incorrecte lichaamshouding en negatieve emotie

We denken hierbij holistisch, lichaam en geest zijn een!

Het medisch wereldcongres van 1992 over de relatie tussen de wervelkolom en ziekte rapporteerde een verband tussen meer dan 40 ziekten en aandoeningen en problemen aan de wervelkolom.
Voorbeelden hiervan waren astma, suikerziekte, hoge bloeddruk, rugpijn, problemen in gewrichten en spieren.

Uit het onderzoek van Dr. Shen Hongxun is gebleken dat niet alleen rugproblemen, maar ook negatieve emoties en stress een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van ziekte.
Hieruit ontwikkelde hij zijn theorie van de dubbele vicieuze cirkel: verkeerde lichaamshouding en negatieve emoties zijn de primaire oorzaken van de ontwikkeling van de meeste ziekten.
Negatieve emoties beïnvloeden de biochemische werking van het lichaam, wat resulteert in de vorming van giftige bijproducten in de stofwisseling. Deze stoffen hopen zich op in ons lichaam, vooral in de ruimtes tussen wervels, gewrichten en in de organen.

De meeste problemen met de wervelkolom zijn het resultaat van lang aangehouden verkeerde lichaamshouding. De oorzaak van deze houding staat meestal in verband met werk en gewoonte, daar we de neiging hebben bij bepaalde activiteiten een bepaalde houding aan te nemen.
Een chronische verkeerde lichaamshouding in combinatie met de zwaartekracht, veroorzaakt een geleidelijk vernauwen van de tussen-wervel ruimten.
Bijna iedereen maakt dit proces door en bijna iedereen lijdt hieronder tijdens het ouder worden.
Bij vernauwing van de intervertebrale ruimten en mogelijke vergroeiing van de wervels worden de zenuwen en de bloedvaten aangetast die door de rug naar alle organen en weefsels lopen.
Dit veroorzaakt het slecht functioneren van organen en ongemak in de onderling betrokken gebieden.
Vroege tekenen hiervan kunnen chronische vermoeidheid zijn, gebrek aan energie en gebrekkig functioneren van het immuunsysteem.
Spontane bewegingsoefeningen kunnen helpen om de lichaamshouding te verbeteren, de rug te strekken en de tussen-wervel ruimtes te openen, zodat we zelfs enkele centimeters kunnen groeien.

Meer en meer medici beginnen het belang in te zien van oefening voor de behandeling van symptomen en ziekte. Toch zijn er slechts weinigen die in problemen in de lichaamshouding en de wervelkolom de oorzaak zien voor de symptomen van hun patiënten.
Door spontane beweging voor te stellen om de lichaamshouding te verbeteren en BingQi (de vervuilde lichaamsenergie) af te voeren, pakt Taiji/Qigong problemen bij de wortel aan.

Preventie en behandeling
Spontane beweging, zoals die binnen Taiji en Qigong wordt aangeleerd, is een zeer effectieve methode om de opmars van heel wat ziekten te voorkomen en een goede conditie in stand te houden.
Ook kan het zeer heilzaam zijn voor de behandeling van allerlei gezondheidsproblemen, zoals rug-, gewrichts- en spierproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, spijsverteringsstoornissen, diabetes, gynaecologische problemen, halfzijdige verlamming en voortijdige veroudering.

Voor mensen die veel bureau- en computerwerk doen en die lijden aan het computersyndroom is deze vorm van bewegen zeer heilzaam. Uren achter elkaar aan een bureau zitten lijdt vaak tot een verwrongen lichaamshouding, stijfheid en spierspanning in de schouder van de muisarm.
Deze spanning kan lijden tot wervelverschuiving in de nek, wat spanning veroorzaakt in de zenuwen ter plaatse en de bloedcirculatie naar de hersenen verhindert.

Zuiver lichaam, heldere geest

Taiji en Qigong helpt ons niet alleen om het lichaam, de meridianen en de energiekanalen te zuiveren van negatieve factoren. Het kan ons ook helpen om ons mentaal en emotioneel evenwicht te hervinden en op die manier harmonie te brengen in alle aspecten van ons leven.
Iedereen kan allerlei Taiji en Qigong beoefenen. Jong en ouder, gezond of chronisch ziek.Allen kunnen zij in meer of mindere maten de voordelen ervaren: een grotere helderheid van geest, verfijning in de artistieke expressie, toename van het fysieke vermogen, en een algemeen gevoel van welbehagen en geluk.

Taiji/Qigong is een uitstekende methode om de gezondheid in stand te houden en ziekte te voorkomen en herstellen.