Sunday, February 15, 2009

Guo Lin QiGong= wandelen voor je leven …werken aan je gezondheid op Chinese wijze…

IK HEB EEN DROOM Qi -wandelen voor een langer leven.……….

In Biervliet, worden de grondbeginselen van Guo Lin Qi Gong aangeleerd;

Er is op DINSDAG een les van 19 tot 20 uur in Qi Biotaria in Breskens, Veerplein 3, op DONDERDAG een les van 9.30 tot 10.30u in Biervliet, Hugevlietstraat 8.
Indien gewenst is na een intakegesprek (á 10 euro) privéles mogelijk voor chronisch zieken en kankerpatiënten, voor een optimale begeleiding. Voor de privélessen betaal je 28 euro per maand, hetzelfde bedrag als andere cursisten voor de Taiji/QiGong lessen betalen.

Daarna kun je, wanneer je conditie voldoende is, op donderdag 11.00-12.00 mee gaan Qi-wandelen in de Braakman Noord. Neem bij de rotonde op de N61 de afslag naar de Braakman, dan links af slaan en de borden volgen naar Pladet, rijdt langs de dijk en dan rechtsaf naar parkeerterrein Braakman Noord, daar verzamelen we om te gaan lopen. Dit graag aanmelden via 0115 691575 of 06 40 59 22 51.

Ook mensen die geen lessen bij mij volgen zijn hier welkom. Hier zijn geen kosten aan verbonden, je loopt op je eigen benen in de vrije natuur…….Later loop je dan hopelijk, in groepjes zoveel mogelijk samen…..buiten…..

Chronisch zieken kunnen zo eenvoudig en op hun eigen tijd ergens aansluiten bij een wandelgroep om optimaal buiten te kunnen oefenen.

*
WAT IS GUOLIN QIGONG? samen werken aan je gezondheid!

Guo Lin was een Chinese dame, die leefde in Peking.
Deze kleindochter van een Qigong meester, kreeg in 1946 eierstokkanker.

Na de nodige operaties besloot ze met alle inzet Qigong te gaan beoefenen; uit allerlei daoïstische en boeddhistische oefeningen stelde ze een programma samen wat ze zelf intensief beoefende.
Waarschijnlijk werd ze daarbij ook ondersteund door diverse kruidenbehandelingen en acupunctuur. Guo Lin werd inderdaad weer gezond, en ging onderricht geven in deze bijzondere vorm van Qigong. Ze leefde nog 38 jaar tot ze in 1984 een natuurlijke dood stierf.
Haar “nieuwe Qigong” werd beroemd en wordt in klinieken wereldwijd toegepast voor diverse kwalen, maar bovenal; door kankerpatiënten om hun weerstand op te bouwen.

Ook in Guilin, Guanxi provincie, is een groep die zeer intensief deze vorm van Qigong beoefend. In het prachtige, groene Zeven Sterren Park worden kankerpatiënten opgenomen in de GuoLingroep en krijgen ze, een maand lang, 3 ochtenden in de week onderricht in de diverse massage- en looptechnieken.
De bedoeling is dat men dagelijks met de oefeningen aan de slag gaat om zoveel mogelijk profijt te verkrijgen, 1 ½ tot 2 uur in de ochtend en 1 ½ tot 2 ’s avonds; elke dag weer………

Buiten deze lessen om, kun je dan ook elke dag groepjes mensen intensief in de buitenlucht zien trainen. Gemotiveerd door mensen die zelf herstellende zijn, of de kanker al geheel overwonnen hebben. De persoonlijke ervaring vormt een indrukwekkend hechte groep.

Het was een voorrecht, om in juli 2008, in het gezelschap van mijn dochter Anke en Pierre Liplijn, met deze fantastische groep mee te mogen trainen!

img_24421.jpgzoveel-persoonlijke-aandachtjpgklein.jpgconcentratieglqg-klein-jpg.jpgimg_24451.jpg
img_24471.jpgde-qigong-groep-guilinjpg-klein.jpg

GuoLinQigong oogt als een mooie meditatieve loopvorm.
Het ademhalingsritme, xi-xi-hu; kort-kort-lang, is zeer belangrijk om de geest tot rust te brengen. Deze bijzondere inademing brengt veel zuurstof in het lichaam, waarna, op de lange uitademing, deze zich kan verspreiden door het hele lichaam, tot in elke lichaamscel!

In een zuivere en inspirerende natuuromgeving werkt het opnemen van de genezende chi des te sterker. En kan de zuiverende zuurstof nog beter werk verrichten in het aangetaste lichaam, het verbeterd ook de stofwisseling en het immuunsysteem.

Voorafgaand aan het daadwerkelijke lopen zijn er de zelf-massage en kloptechnieken, om de levensenergie, de chi, beter in beweging te krijgen, en zo de volledige doorstroming van alle meridianen te benutten.

Pas dan komt men toe aan de werkelijke Guo Lin loopjes.

Eenvoudig aan te leren is het echter niet! Men moet het lichaam leren voelen;
een uiterste samenwerking van yin en yang, in rechts en links, in lichaam en geest.

Men zal moeten leren de borstkas werkelijk te ontspannen, de xi-xi-hu ademhaling “als vanzelf” te laten gebeuren. En in een tijd van ziekte, zwakte en stress, valt dat niet mee!
Daarom is het werken in een gelijkgestemdengroep van enorm belang.

Verder kunnen de oefeningen natuurlijk ook gedaan worden door mensen die hun gezondheid koesteren, het lichaam optimaal willen activeren en zo bijdragen aan langer gezond blijven!

De eerste Nederlandse docent opleiding van de stichting Guo Lin Qi Gong Nederland in Tilburg is in oktober 2011 afgesloten. De 2e opleiding in 2013 . Alleen gecertificeerde docenten zijn bevoegd les te geven in deze bijzondere Qigong. Najaar 2015 start er een nieuwe opleiding in Vught.
Voorafgaand zijn er diverse workshops gepland. (zie hieronder).

Guo Lin Qigong is een goede combinatie van traditionele QiGong en moderne geneeskunde.
De praktijk heeft bewezen dat deze QiGong een groot genezend effect heeft als begeleidende therapie bij kankerpatiënten en op chronische ziektes, waaronder hart- en vaatziekten, MS, diabetes, reuma, Parkinson etc.

Er zijn wereldwijd diverse onderzoeken naar gedaan.
 Je loopt voor een langer leven, wanneer je het regelmatig beoefent.
 Verbetering van de psychische toestand;
Wie oefent ervaart dat hij of zij actief aan de eigen gezondheidstoestand kan bijdragen. Dit vermindert angst en brengt de zenuwen tot rust.
Dit is belangrijk omdat door het medische ingrijpen de psychische belasting vaak zo hoog is, dat hierdoor de lichamelijke afweer verzwakt wordt.
 Ontgifting ; GuoLin QiGong vermindert de bijwerkingen van medicijnen, chemo en bestraling. Door versterking van de bloedopbouw en het immuunsysteem kunnen deze therapieën beter verdragen worden.
 Voor iedereen; een meditatieve manier van lopen in de natuur omdat het lekker is om samen bezig te zijn voor een optimale gezondheid.

Meer informatie en een docenten lijst van Nederland op www.guolin.nl
*
*